Real Father, Raw Fish: Scott Disick Takes Kourtney Kardashian & Mason To Nobu

With that pesky paternity fiasco out of the way, Kourtney Kardashian, Scott Disick and their son Mason enjoyed a gorgeous summer day in Malibu Thursday.
blog comments powered by Disqus