Katie Holmes takes Suri Cruise to McCarran Park in Brooklyn, NY

Katie Holmes takes Suri Cruise to McCarran Park in Brooklyn, NY.

blog comments powered by Disqus