Jon & Kate Gosselin Celebrate The Sextuplet’s 6th Birthday

Jon and Kate reunite to celebrate the sextuplet’s 6th birthday.

blog comments powered by Disqus